Krakowska Akademia Taekwon-do

  • Przekaż 1% podatku na KAT
    Jak co roku ruszamy z akcją zbierania 1% podatku. Zebrane w ten sposób pieniądze są w całości przeznaczane będą na zakup sprzętu sportowego, organizację zawodów oraz finansowanie udziału naszych zawodników…
przewiń strone

RODO informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wyróżniony

czwartek, 24 maj 2018 22:37

W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO, niniejszym informuję, że:

1. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Krakowska Akademia Taekwondo „KAT” z siedzibą Kraków ul. Wiśniowa 8/3 przetwarza dane osobowe

członków stowarzyszenia w związku przynależnością do klubu KAT.

2. Administratorem danych osobowych jest Prezes KAT, a dane te są – z jego upoważnienia przetwarzane przez członków Zarządu,

trenerów oraz księgowego. Administrator danych informuje, że:

1. przetwarzanie przez klub KAT dane osobowe członków klubu KAT oraz kandydatów na członków klubu KAT pochodzą wyłącznie od osób,

których dotyczą.

2. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania i zachowania członkostwa w klubie KAT.

Niepodanie danych osobowych uniemożliwia uzyskanie członkostwa w klubie.

Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się

o członkostwo klubu KAT albo z wystąpieniem z klubu KAT

3. kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem Prezesa klubu – pawel@taekwondo.org.pl Tel 601443894

4. Pani/Pana dane osobowe:

a. podane w deklaracji członkowskiej lub później (na przykład pocztą elektroniczną), są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i f RODO,

b. przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z przynależnością do klubu KAT wynikających z prawnie uzasadnionych interesów

realizowanych przez Administratora (nie są przetwarzane w celach handlowych),

c. będą przechowywane, przez okres przynależności do klubu KAT, a także po ustaniu członkostwa, przez czas zgodny z przepisami prawa,

a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora – przez czas ich realizacji,

d. nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też jakichkolwiek pomiarów,

e. mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie w celu udziału w imprezach sportowych,

5. przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana

danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia.

6. w razie uznania, że przetwarzanie przez klub KAT dotyczących Pani/Pana danych

osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi

do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).


Czytany 1133 razy
zobacz więcej wydarzeń
przewiń strone
Licencja Creative Commons

Wszystkie materiały, autorstwa Krakowskiej Akademii Taekwon-do, dostępne na stronie są udostępnione na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Unported.

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: ułatwienia korzystania ze strony i statystyk. Cookies wymagane przez naszą witrynę zostały już załadowane. Pamiętaj, że możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej aby usunąć, zablokować lub ograniczyć akceptowanie cookies. Zapoznaj się z naszą Polityką Cookies.

Akceptuję 'cookies' na tej stronie.