Krakowska Akademia Taekwon-do

 • Przekaż 1% podatku na KAT
  Jak co roku ruszamy z akcją zbierania 1% podatku. Zebrane w ten sposób pieniądze są w całości przeznaczane będą na zakup sprzętu sportowego, organizację zawodów oraz finansowanie udziału naszych zawodników…
przewiń strone

Taekwon-do

Gen. Choi Hong Hi Gen. Choi Hong Hi

Taekwondo

Narodowy sport i tradycyjna sztuka walki Korei. Początkowo zostało stworzone do celów militarnych, następnie zostało zaadaptowane do użytku cywilnego, jego twórcą jest gen. Choi Hong Hi. Obecnie jest jedną z pełnoprawnych dyscyplin olimpijskich.

Nazwa

Nazwa taekwondo składa się z trzech fonetycznych elementów koreańskiej wymowy (hangyl) wywodzących się z trzech znaków chińskich (hancha):

 • tae - oznaczającego stopę, uderzenie stopą lub system technik wykonywanych nogą
 • kwon - oznaczającego pięść, uderzenie pięścią lub system technik wykonywanych pięścią
 • do - oznaczającego sztukę, drogę lub metodę wyrażającą osiągnięcie pewnego stanu intuicji w zachowaniu, wynikającej z doświadczenia umysłu i ciała

Dwa pierwsze znaki tae i kwon dotyczą funkcjonalnego i morfologicznego aspektu taekwondo, do nadaje im głębsze znaczenie i sens jako sportowi wywodzącemu się z bojowej sztuki walki. Taekwondo jest więc sztuką walki za pomocą nóg i rąk, jest też dyscyplina sportową angażującą całe ciało z użyciem obu rąk i obu nóg w ćwiczeniu technik samoobrony oraz walki sportowej, ukierunkowanych również na poprawę kondycji.

Nazwę taekwondo przyjęto 11 kwietnia 1955 r., na spotkaniu większości koreańskich mistrzów sztuk walki, które odbyło się w celu połączenia i skodyfikowania wielu zróżnicowanych stylów (takich jak kwonbop, subak, taekkyeon i tangsudo).

Historia

Swoje pierwotne korzenie taekwondo opiera na tradycyjnych koreańskich sztuk walki, a jego historia jest związana z historią Korei. W okresie 57 r. p.n.e. - 676 r. p.n.e. Półwysep Koreański podzielony był pomiedzy trzema dynastiami tworzącymi trzy odrębne królestwa: Koguryo, Silla i Paekche.

W 1935 japońska ekspedycja archeologiczna odkryła królewskie grobowce Muyong-chong oraz Kakchu-chong w Tungku, prowincja Hwando (Wandu) w Mandżurii. W obu grobowcach zauważono na sufitach freski przedstawiające stojących mężczyzn, którzy najprawdopodobniej ćwiczą taekkyeon, sztukę będącą pierwowzorem taekwondo.

Dowodem wiedzy o sztukach walki w Silla są natomiast dwa buddyjskie reliefy wykute w kamieniu, znajdujące się w grocie Sokkuram na terenie świątyni Pulguksa w Ky?ngju. Wyrzeźbione na płaskorzeźbach postacie stoją w pozycjach obronnych wykonując blok kumgang-maki, ćwiczony do dziś w taekwondo. Ówczesne państwo Silla było znane z rycerzy Hwarang, którzy nauczeni byli wiary buddyjskiej, zasad kultury i dobrego wychowania oraz sztuki wojennej obejmującej jazdę konną, łucznictwo (kiundo), szermierkę (gum do), zapasy (sirum) oraz walkę wręcz. Nie można jednoznacznie stwierdzić jakie systemy walki byłu ćwiczone przez rycerzy Hwarang. Były to prawdopodobnie taekkyeon oraz powstały w Paekche subak.

Od tamtego czasu zarówno taekyen, jak i sudok, w mniejszym lub większym stopniu, uczestniczyły w życiu kulturowym oraz koreańskich strukturach militarnych. W 1919 wraz z rozpoczęciem okupacji Korei przez wojska japońskie rozwiązano armię koreańską, a uprawiania sztuk walki było karane długoletnim więzieniem lub śmiercią. Obie sztuki walki musiały być uprawiane i kultywowane w konspiracji lub poza granicami Korei.

Po odzyskaniu niepodległości w 1945 Koreańczycy ponownie mogli kultywować tradycje swoich przodków, a w tym jawnie uprawiać sztuki walki. 36 lat okupacji sprawił, że style taekkyeon i subak zostały rozbite na wile odmian, a każdy z mistrzów założycieli uważał, ze jego system jest najlepszy.

Organizacje

Początkowo istniały dwa style taekwondo. Jeden pochodzący z Kukkiwonu, będący obecnie dyscypliną olimpijską i regulowany przez World Taekwondo Federation (WTF) oraz drugi regulowany przez International Taekwon-Do Federation (ITF). W 2002, wyniku sporów spadkowych powstałych po śmierci gen. Choi Hong Hi, ITF podzielił się na trzy odrębne organizacje o jednakowych nazwach.

Największymi organizacjami taekwondo o zasięgu światowym są:

 • International Taekwon-Do Federation (ITF), pol. Międzynarodowa Federacja Taekwon-Do
 • World Taekwondo Federation (WTF), pol. Światowa Federacja Taekwondo

Istnieje też szereg mniejszych, prywatnych zrzeszeń i federacji międzynarodowych, które powstały na kanwie dynamicznego wzrostu taekwondo WTF i ITF na świecie, np.:

 • American Taekwondo Association (ATA)
 • DUK Moo Kwan Taekwondo
 • Global Taekwondo Federation (GTF)
 • International Ch'ang Hon Taekwon-Do Federation (ICTF)
 • Songham Taekwondo Federation (STF)
 • Taekwon-do Association of Great Britain (TAGB)
 • Taekwon-do International (TI)
 • Unified International Taekwon-Do Federation (UITF)
 • World Traditional Taekwondo Union (WTTU)

International Taekwon-do Federation (ITF)

Organizacja założona 22 marca 1966 r., w Polsce reprezentowana przez Polski Związek Taekwon-do (PZTKD) i Ogólnopolską Organizację Taekwon-do ITF (OOTKD).

Po śmierci gen. Choi Hong Hi federacja ITF podzieliła się na kilka odłamów. Dyskusje dotyczące osoby nowego prezydenta i kierunków działania doprowadziły do powstania w 2002 trzech organizacji używających tej samej nazwy:

 • ITF z siedzibą w Austrii, tzw. federacja "północnokoreańska", z prezydentem Chang Ung wyznaczonym przez gen. Choi Hong Hi, z którą współpracuje Ogólnopolska Organizacja Taekwon-do ITF;
 • ITF z siedziba również w Austrii, tzw. federacja "wiedeńska", z prezydentem Tran Trieu Quan, z którą współpracuje Polski Związek Taekwon-do;
 • ITF z siedzibą w Kanadzie, tzw. federacja "kanadyjska", z prezydentem Choi Jung Hwa, synem twórcy taekwon-do (gen. Choi Hong Hi), z którym na początku 2009 roku rozpoczynają współpracę również pojedyncze kluby z Polski (najmniejszy z trzech odłamów).

Każda z powyższych trzech organizacji prowadzi własny system rozgrywek sportowych, organizuje swoje mistrzostwa Europy i świata.

Stopnie

Stopień zaawansowania oraz umiejętności zawodnika taekwondo odzwierciedla noszony przez niego pas. Wyróżnia się 10 stopni uczniowskich (geup, zlatynizowany jako gup lub kup)) oraz 10 stopni mistrzowskich (dan) (w ITF do 9), gdzie 10 kup jest stopniem najniższym, a 10 dan jest stopniem najwyższym. Stopnie dan są zwyczajowo przedstawiane belkami w postaci cyfr rzymskich naszytych na czarnym pasie

W taekwondo WTF stopnie do 9. dan uzyskiwane są w wyniku egzaminu, jedynie stopień 10. dan jest nadawany za zasługi. W WTF istnieją również cztery stopnie pum (zlatynizowane jako poom) tzw. "młodzieżowe" odpowiednik stopni mistrzowskich dla dzieci. Stopnie 1.-3. poom przyznawane są ćwiczącym poniżej 15 roku życia, natomiast czwarty poom - poniżej 18 roku życia.

Stopień

Pas

Uwagi i symbolika

10 cup Pas biały noszony przez początkujących, oznacza czystość i otwartość na wiedzę. Tak jak czysta kartka na której zaczynają się pojawiać umiejętności zawodnika.
9 cup
8 cup Pas żółty symbolizuje nasionko które zostało zasiane w adepcie Taekwondo lub piasek, jak wiadomo piasek nie jest bardzo stabilny i pewny, tak jak umiejętności zawodnika.
7 cup
6 cup Pas zielony oznacza roślinę, która pnie się w górę i wypuszcza swoje pędy.
5 cup
4 cup Pas niebieski symbolizuje niebo, w którego kierunku pnie się roślina.
3 cup
2 cup Pas czerwony (dawniej brązowy) ostrzega potencjalnych przeciwników przed umiejętnościami adepta, których użycie w walce może być dla nich niebezpieczne, w przyrodzie kolor czerwony jest kolorem ostrzegawczym. Symbolizuje on bardzo wysokie umiejętności przeciwnika.
1 cup
1-9/10 dan Pas czarny łączy wszystkie kolory i dlatego jest kolorem mistrzów. Jest przeciwieństwem białego, co oznacza wysoki poziom wyszkolenia i wiedzy w taekwondo. Symbolizuje także brak czułości na strach oraz ciemne moce.


Czytany 31725 razy
przewiń strone
Licencja Creative Commons

Wszystkie materiały, autorstwa Krakowskiej Akademii Taekwon-do, dostępne na stronie są udostępnione na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Unported.

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: ułatwienia korzystania ze strony i statystyk. Cookies wymagane przez naszą witrynę zostały już załadowane. Pamiętaj, że możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej aby usunąć, zablokować lub ograniczyć akceptowanie cookies. Zapoznaj się z naszą Polityką Cookies.

Akceptuję 'cookies' na tej stronie.