Lokalizacje

Lokalizacje2019-05-30T12:00:10+02:00

Zapisy na zajęcia grup taekwon-do odbywją się przed zajęciami w poszczególnych grupach u instruktorów prowadzących zajęcia. Wykaz grup wraz z telefonami kontaktowymi instruktorów prowadzących oraz wysokością składki znajduje się poniżej.

Warunki uczestnictwa w zajęciach:

  • ogólnie dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim (lub oświadczenie w deklaracji o dobrym stanie zdrowia)
  • podpisanie deklaracji członkowskiej
  • w przypadku nieletnich zgoda rodziców
  • przestrzeganie regulaminu zajęć
  • opłacanie składki członkowskiej
  • opłacanie składki administracyjnej raz w roku, w wysokości 20zł