Informacje odnośnie wyjazdu oraz sprawy organizacyjne

Karta kwalifikacyjna

Wytyczne GIS, MEN i MZ

Oświadczenie uczestnika obozu

Upoważnienie do podawania stałych lekarstw

Potwierdzenie zgłoszenia obozu do Kuratorium

Kartę kwalifikacyjną, oświadczenie oraz ewentualnie upoważnienie do podawania stałych lekarstw należy oddać przed wyjazdem!