Zapisy na zajęcia Taekwondo odbywają się przed zajęciami w poszczególnych grupach, u instruktorów prowadzących zajęcia. Wykaz grup wraz z telefonami kontaktowymi oraz wysokością składki znajduje się w zakładce lokalizacje.

Warunki uczestnictwa w zajęciach:

  • ogólnie dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim (lub oświadczenie w deklaracji o dobrym stanie zdrowia)
  • podpisanie deklaracji członkowskiej
  • w przypadku nieletnich zgoda rodziców (w deklaracji)
  • przestrzeganie regulaminu zajęć
  • opłacanie składki członkowskiej
  • opłacanie składki administracyjnej raz w roku, w wysokości 30zł